חוות דעת

לא לפספס הזדמנות לפתיחת שוק הכשרות

| מאת:

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק להסדרת שירותי השגחה על הכשרות: "החוק יצור בעיות חדשות שיפגעו בצרכני הכשרות- יש לפתוח את שוק הכשרות כולו תוך הקפדה על שקיפות ואיכות"

לקראת הדיון הצפוי על "חוק הסדרת שירותי השגחה על הכשרות" בוועדת השרים לענייני חקיקה, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לתקן את הצעת החוק, כך שבמקום להקים יצורי כלאיים של מיני מועצות, יפתח שוק הכשרות כולו לכלל הרבנים המוסמכים לפיקוח על כשרות.

בחוות דעת אותה שלח ד"ר שוקי פרידמן, הוא מציין כי: "החוק המוצע מחמיץ הזדמנות לשינוי יסודי ומהותי במערך הכשרות, ומעלה חשש כי בעוד שהוא אכן יפתור את סוגיית 'משגיח-מושגח' וינתק את יחסי ההעסקה בין מקבלי הכשרות לעובדים, הוא ינציח בעיות קיימות במערך הכשרות וייצור בעיות חדשות". כך למשל, החוק אמנם יביא להקמת רשויות אזוריות שיעסיקו את המשגיחים, אך לא באמת יפתח את שוק הכשרות להשגחה של מגוון רבנים המוסמכים על ידי הרבנות הראשית".

ד"ר פרידמן מוסיף, כי החוק יוצר בעיה מבנית חמורה בכך שהוא מפריד בין סמכויות הניהול של מערך הכשרות ברמה הארצית והמקומית. כך מצד אחד, לא יהיה סטנדרט אחיד וייתכן שסניף של רשת מזון בעיר אחת יהיה תחת סטנדרט אחד ובעיר אחרת בסטנדרט שונה. מצד שני, החוק גם אינו פותר את בעיית המונופול והיעדר התחרות בשוק, כך שצרכני הכשרות יוצאים קרחים מכאן ומכאן.

לפיכך מציע פרידמן לערוך רפורמה מקיפה יותר, במסגרתה גם תיפתר בעיית יחסי המשגיח המועסק כיום על ידי בית העסק עצמו ונמצא בניגוד עניינים וגם תתאפשר פתיחה של שוק הכשרות לתחרות. במסגרת רפורמה זו, כל רב מוסמך יוכל לפקח על כל בית עסק, תחת כללים שתכתיב הרבנות הראשית ותוך פרסום מפורט של הסטנדרט לציבור הרחב. צעד זה, גם יגדיל את האמון במערכת ויאפשר שקיפות רבה יותר לצרכני הכשרות, שעליהם נמנים רוב אזרחי ישראל היהודים.