התמקדות במודל בחירת השופטים: כשלים מתודולוגיים בדיון העכשווי

על חוקתיות 01

חבר הכנסת יריב לוין הציע לערוך רפורמה בשיטת הבחירה של שופטי בית המשפט העליון אשר תביא לשליטה מוחלטת של הקואליציה בהליכי בחירתם. לפי הצעתו, שופטי בית המשפט העליון ייבחרו על ידי הממשלה, ונשיאו ייבחר על ידי הכנסת בהצבעה חשאית.

הצעה זו לרפורמה היא בלתי סבירה, אבל בעיקר מביאה לשיא את ההתמקדות של השואפים לשנות את מודל בחירת השופטים רק - ואך ורק - במודל הבחירה, מתוך שאיפה לפוליטיזציה שלו. כיום הליכי בחירת השופטים בישראל נעשים בוועדה לבחירת שופטים, שהרכבה כולל נבחרי ציבור ונציגים ממקצוע השפיטה והמשפט. מסורתית, שיטת בחירת השופטים בישראל נתפסה כמבטיחה אי-תלות של השופטים ושל מעמדם המקצועי ושיקפה ראייה ממלכתית. המודל הישראלי משתייך למסורת המשפט המקובל, שבו השיקול המקצועי מקבל בכורה בבחירת השופטים.

רק בכנסת ה-20 הוגשו לא פחות מ-12 הצעות חוק שעוסקות בשינויים של המודל הקיים; והמצב הפוליטי הנוכחי מזמן לבית המשפט העליון אתגרים חוקתיים לא פשוטים, שאחדים מהם נוגעים ישירות לשאלת הלגיטימציה הדמוקרטית של הביקורת השיפוטית.