Dori Goldstein

Studio Technician

E-mail: dorig@idi.org.il

Phone: +972-2-530-0XXX