Tova Cohen

International Media Spokesperson

E-mail: tovac@idi.org.il